sunnuntai 15. maaliskuuta 2015

"The journey is the destination."

Välillä tulee kausia, kun motivaatio on hukassa. Silloin on aika tarttua kynään ja päivittää omia tavoitteita, ja tehdä selvä suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi. Suunnitelma voi muuttua matkan varrella, mutta jonkinlainen suunnitelma on hyvä olla varalla - vaikeissa tilanteissa suunnitelman voi nimittäin kaivaa esiin ja tarkastella tavoitteiden asettamista ja omaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi  uudelleen.


Ennen suunnitelman tekemistä on kuitenkin ensin asetettava tavoite.

Tavoitteen on hyvä olla sellainen, johon on sisäisesti motivoitunut - ulkoinen motivaatio ei nimittäin kanna pitkälle. Mieti siis, mitkä ovat perimmäiset syyt - Miksi haluat saavuttaa tietynlaisen tavoitteen? Mitä se muuttaa elämässäni? Miksi se ylipäätään on niin tärkeä? 
Miten elämäni on erilaista saavutettuani tavoitteen? 

Tavoite voi olla niin suuri kuin pienikin. Tavoite voi olla sisäinen, esimerkiksi liittyen omaan hyvinvointiin, tai ulkoinen, liittyen esimerkiksi tietyn opiskelupaikan saamiseen tai työpaikkaan. Tärkeintä on, että tavoite tuntuu tavoittelemisen arvoiselta.

 Mieti myös etukäteen, kuinka paljon töitä olet valmis tekemään tavoitteen saavuttamiseksi. Kannattaa myös miettiä, onko aika otollinen - jaksatko aktiivisesti työskennellä kohti tavoitetta?

Tärkeää on myös miettiä se, onko tavoite lyhyen vai pitkän aikavälin tavoite - tavoite voi olla myös samaan aikaan lyhyen tai pitkän aikavälin. Pitkän aikavälin tavoitteet koostuvat yleensä osatavoitteista, ikään kuin välietapeista, jotka tsemppaavat jatkamaan eteenpäin kohti varsinaisen päätavoitteen saavuttamista.

Kannatan itse sitä, että jakaa tavoitteen pienempiin osatavoitteisiin - silloin matkalla kohti tavoitetta saa enemmän onnistumisen tunteita, ja jo itse matka tuntuu palkitsevalta.

Aseta realistinen, mutta haastava tavoite. Liian helppo tavoite ei motivoi tarpeeksi yrittämään ja liian haastava tavoite voi pikemminkin saada aikaan pelon epäonnistumisesta.

"The journey is the destination." -Dan Eldon
Suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi

  • kulje kohti osatavoitteita - kehu itseäsi saavutettuasi välietapin. Kehu itseäsi myös matkalla osatavoitteiseen. Matka tuntuu mielekkäämmältä, kun olet tyytyväinen omaan tekemääsi ja tsemppaat itseäsi positiivisilla ajatuksilla.

  • seuraa tunteitasi, ne ohjaavat sinut oikeaan suuntaan - tunteet kertovat siitä, mihin suuntaan mennään. Positiiviset tunteet kertovat siitä, että lähestytään tavoitetta ja negatiiviset siitä, että tavoitteesta mennään kauemmas. Muista, että negatiiviset tunteet ovat luonnollisia reaktioita, joita kuuluu tulla ja mennä. Negatiiviset tunteet eivät ole synonyymi epäonnistumiselle.
Välillä tulee negatiivisia tunteita, ja ne on ihan luonnollisia

  • usko itseesi - tavoitteen saavuttamisessa on olennaista uskoa omaan onnistumiseensa. Kuvittele onnistumisesi, ja vahvista olotilaa päivä päivältä. Mikä vaan on mahdollista, jos uskot sen olevan niin. 

  • uskalla astua mukavuusalueen ulkopuolelle - vain mukavuusalueen ulkopuolella voit kehittyä. Jotta voit oppia uusia asioita ja tulla vanhoissa paremmaksi, täytyy uskaltaa tehdä asioita eri tavalla kuin aikaisemmin. Mukavuusalueen ulkopuolella toimiminen saa parhaimmassa tapauksessa aikaan myös palkitsevan flow-tilan, jolloin tekeminen ei enää ees tunnu tekemiseltä - voit siis toisin sanoen nauttia tekemisestä täysillä.

Ja suunnitelman tekemisen jälkeen seuraava askel on tehdä tavoitteista totta. 


"Comfort can be a dangerous thing. You stick around home all the time where it's safe and nothing ever changes, and before you know it, you get set in your ways and you quit learning, you quit changing, you don't grow anymore." -Frank Peretti

"When you want something you've never had, you have to do something you've never done."

Rakkaudella, Elli


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti